พิจิตร พิจิตร โพทะเล หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิจิตร พิจิตร โพทะเล หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิจิตร พิจิตร โพทะเล หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิจิตร พิจิตร โพทะเล หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิจิตร Ø
หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 167901 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 132778

ตำแหน่งงานว่างบอร์ดคอนโทรล DCS โรงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างบอร์ดคอนโทรล DCS โรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
ควมคุม สั่งการ เครื่องจักร ในโรงไฟฟ้า ผ่าน DCS
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132786

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
ทำบัญชี ภาษี ประกันสังคม รายงานการซื้อ-ขาย
งานบุคคล เอกสารทั่วไป

หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132774

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมผลิตอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
วิจัย วิเคราะห์โครงการโรงงานอาหาร
พัฒนาสายการผลิต ขึ้นตอนการผลิต
จัดทำแผนการผลิตอาหาร
จัดทำสูตรวัตถุดิบและส่วนผสม ที่ใช้ในการผลิต
จัดทำต้นทุนการผลิต
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132781

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
วางแผนและควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล
ประสานงานกับผู้รับเหมาและ Supplier
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132783

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก, รถแบ็คโฮ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก, รถแบ็คโฮ

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
ขับรถตัก รถไถ ตัก,ดัน วัตถุดิบในโกดัง
รถแบ็คโฮ
เพื่อลำเลียงเข้าโรงไฟฟ้า
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132785

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,xxx

งานประจำ : 9,xxx พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
-ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า
-ควบคุมงานติดตั้ง เครื่องจักรโรงไฟฟ้า
-เข้ารับการฝึกอบรม การใช้งานเครื่องจักร
-ควบคุมเครื่องจักร หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ
-ควบคุมการเดินเครื่องจักร ให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563
เลขที่ประกาศ : 132777

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
ประกอบตู้คอนโทรล
เดินสายไฟ แสงสว่าง
ติดตั้งมอเตอร์
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132775

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
วิจัย วิเคราะห์โครงการโรงงานอาหาร
พัฒนาสายการผลิต ขึ้นตอนการผลิต
จัดทำแผนการผลิตอาหาร
จัดทำสูตรวัตถุดิบและส่วนผสม ที่ใช้ในการผลิต
จัดทำต้นทุนการผลิต
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132773

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 9000 - 12000

งานประจำ : 9000 - 12000 พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
สามารถเดินสายไฟแสงสว่าง ,ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ,ซ่อมบำรุงงานเทคนิค,การล้างแผงโซลาร์เซล,งานสำนักงาน,และงานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132784

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
- จัดทำบัญชีทั่วไปได้
- จัดทำบัญชีภาษีอากรได้
- ทำใบสำคัญรับ - จ่ายได้
- จัดทำเอกสาร ภงด.3,53 ได้
- จัดทำใบสำคัญหัก ณ ที่จ่ายได้
- ใช้โปรแกรม Express ได้
- ใช้ Word,Excel คล่อง
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132782

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
วางแผนและควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ประสานงานกับผู้รับเหมาและ Supplier
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132776

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน IT / ช่างเทคนิคคอม

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน IT / ช่างเทคนิคคอม

งานประจำ : เงินเดือน 1x,xxx

งานประจำ : 1x,xxx พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
1.ติดตั้้งดูแลอุปกรณ์ IT ทั้ง Hardware/Software อุปกรณ์สำนักงานในบริษัท และสาขา
2.แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับ User ทั้งแก้ไขปัญหาระบบต่างภายในบริษัท และสาขา
3.ดูแลเครือข่าย Network ของบริษัทฯ Set ระบบติดต้ัง LAN และเดินสาย/การเข้าหัว LAN
4. ดูแลระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของบริษัทฯ
4.ออกแบบและจัดทำ AD โฆษณาป้าย โบว์ชัวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ Mutimedia ของบริษัทฯ
5.ออกแบบ ดูแล และ Update Website ของบริษัทฯ
6.ดูแลการซ่อมและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องPrinter ให้พร้อมใช้งานเสมอ
7.งานอื่นๆตามที่ได
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563
เลขที่ประกาศ : 132779

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะ โรงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะ โรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
ควบคุมการเดินเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าชีวมวล

หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132780

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องทดลอง, นักเคมี, Laboratory (โรงไฟฟ้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องทดลอง, นักเคมี, Laboratory (โรงไฟฟ้า)

งานประจำ : เงินเดือน 1x,xxx

งานประจำ : 1x,xxx พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
วัดค่าน้ำในระบบโรงไฟฟ้า
เพื่อวิเคราะห์เคมีที่ต้องใช้
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 101093

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Export & Import

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Export & Import

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
- ติดต่อ ประสานงานลูกค้าในและต่างประเทศ
- นำเสนอสินค้าของบริษัท ต่อลูกค้าตามที่บริษัทมุ่งหวัง
- จัดทำเอกสารการซื้อ ขาย การส่งสินค้า และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับกาบริหารการขายและการตลาด
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 15/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101098

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
-ติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินต้าตามที่บริษัทมุ่งหวัง
- หาลูกค้าใหม่ ดูแลประสานงานหลังการขาย
- ติดต่อประสานงานราชการ
- จัดทำเอกสารการซื้อ ขาย การส่งสินค้า และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับกาบริหารการขายและการตลาด
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 15/09/2562

หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร
พิจิตร ฝึกงานพิจิตร งานชั่วคราวพิจิตร งานนอกเวลาพิจิตร งานประจำพิจิตร งานราชการพิจิตร งานต่างประเทศพิจิตร งานอื่นๆพิจิตร
หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร
พิจิตร ฝึกงานพิจิตร งานชั่วคราวพิจิตร งานนอกเวลาพิจิตร งานประจำพิจิตร งานราชการพิจิตร งานต่างประเทศพิจิตร งานอื่นๆพิจิตร