พิจิตร หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิจิตร หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิจิตร หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิจิตร หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิจิตร Ø
หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 167901 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 148527

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี - พิจิตร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี - พิจิตร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 พิจิตร สามง่าม เนินปอ
- บันทึกข้อมูลการเงินขององค์กรอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ
- ทำงบการเงินและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ
- ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน
- งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148638

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบบริหารงานคุณภาพ(QMS) สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบบริหารงานคุณภาพ(QMS) สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ พิจิตร สามง่าม เนินปอ
- ร่วมวางแผนการจัดการระบบบริหารคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
- ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้บรรลุประสิทธิผล
- ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- วิเคราะห์และรายงานสรุปข้อมูลวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน และรายงานผลต่อตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR
- จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ประสานงานยังฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
- จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และรับผิ
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 13/11/2563

เลขที่ประกาศ : 148037

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า-พิจิตร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า-พิจิตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร สามง่าม เนินปอ
ขับรถรับส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 06/11/2563

เลขที่ประกาศ : 147733

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 พิจิตร สามง่าม เนินปอ
ประสานงานในแต่ละส่วนให้ผู้บริหาร
จองที่พัก และ ตั๋วเครื่องบิน
ต้อนรับลูกค้า และ ดูแลลูกค้า
งานอื่นที่ที่ได้รับมอบหมาย
สามารถเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 04/11/2563

เลขที่ประกาศ : 147732

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 พิจิตร สามง่าม เนินปอ
ประสานงานในแต่ละส่วนให้ผู้บริหาร
จองที่พัก และ ตั๋วเครื่องบิน
ต้อนรับลูกค้า และ ดูแลลูกค้า
งานอื่นที่ที่ได้รับมอบหมาย
สามารถเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 04/11/2563

เลขที่ประกาศ : 147650

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถสิบล้อบรรทุกพ่วง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถสิบล้อบรรทุกพ่วง

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ 10,000-15,000

งานประจำ : รายได้ 10,000-15,000 พิจิตร สามง่าม เนินปอ
ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 30/10/2563
เลขที่ประกาศ : 147386

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (บัญชี)

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (บัญชี)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่เกิน 6000 บาท

งานประจำ : ไม่เกิน 6000 บาท พิจิตร สามง่าม เนินปอ
เป็นผู้ช่วยพนักงานบัญชี และ การเงิน ประจำสาขา
โดย บริษัท มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้ วันล่ะ 100-200 บาท
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 24/10/2563

เลขที่ประกาศ : 137754

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายภายในประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายภายในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิจิตร สามง่าม เนินปอ
1.เป็นแอดมินเพจและสื่อ Social Media ของบริษัท เช่น Facebook, IG, Line@, Shopee, Lazada
2.ออกแบบภาพประกอบสื่อ/ไวนิลจาก AI หรือ Photoshop
3.บรรจุสินค้าที่ขาย Online และติดต่อขนส่ง
4.ให้ข้อมูลลูกค้าจากช่องทางต่างๆ
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 09/06/2563

เลขที่ประกาศ : 136610

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อและออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขานนทบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อและออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขานนทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิจิตร สามง่าม เนินปอ
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้โปรแแกรม Ai

2. ติดต่อกับSupplierและต่อรองราคาสินค้า

3. ดูแลตารางการจัดส่งของบรรจุภัณฑ์เพื่อเตรียมนำส่งสาขา

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 21/05/2563

เลขที่ประกาศ : 135517

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Officer

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Officer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 over or negotiable

งานประจำ : 18,000 over or negotiable พิจิตร สามง่าม เนินปอ
- Manage full function of E-Commerce in order to promote the company's products via E-Commerce channels and social media including websites, Facebook, line and etc.
- Create business plan to achieve E-Commerce target.
- Create marketing plan to support each channel.
- Work with multi-functional team and E-Retailer to plan and execute all the E-Commerce related activities.
- Monthly analysis of overall related business performance and recommend actions to improve or fix the business.
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 26/04/2563

เลขที่ประกาศ : 132778

ตำแหน่งงานว่างบอร์ดคอนโทรล DCS โรงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างบอร์ดคอนโทรล DCS โรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
ควมคุม สั่งการ เครื่องจักร ในโรงไฟฟ้า ผ่าน DCS
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132786

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
ทำบัญชี ภาษี ประกันสังคม รายงานการซื้อ-ขาย
งานบุคคล เอกสารทั่วไป

หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563
เลขที่ประกาศ : 132774

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมผลิตอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
วิจัย วิเคราะห์โครงการโรงงานอาหาร
พัฒนาสายการผลิต ขึ้นตอนการผลิต
จัดทำแผนการผลิตอาหาร
จัดทำสูตรวัตถุดิบและส่วนผสม ที่ใช้ในการผลิต
จัดทำต้นทุนการผลิต
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132781

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
วางแผนและควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล
ประสานงานกับผู้รับเหมาและ Supplier
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132783

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก, รถแบ็คโฮ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก, รถแบ็คโฮ

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
ขับรถตัก รถไถ ตัก,ดัน วัตถุดิบในโกดัง
รถแบ็คโฮ
เพื่อลำเลียงเข้าโรงไฟฟ้า
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132785

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,xxx

งานประจำ : 9,xxx พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
-ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า
-ควบคุมงานติดตั้ง เครื่องจักรโรงไฟฟ้า
-เข้ารับการฝึกอบรม การใช้งานเครื่องจักร
-ควบคุมเครื่องจักร หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ
-ควบคุมการเดินเครื่องจักร ให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132777

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
ประกอบตู้คอนโทรล
เดินสายไฟ แสงสว่าง
ติดตั้งมอเตอร์
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132775

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
วิจัย วิเคราะห์โครงการโรงงานอาหาร
พัฒนาสายการผลิต ขึ้นตอนการผลิต
จัดทำแผนการผลิตอาหาร
จัดทำสูตรวัตถุดิบและส่วนผสม ที่ใช้ในการผลิต
จัดทำต้นทุนการผลิต
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563
เลขที่ประกาศ : 132773

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 9000 - 12000

งานประจำ : 9000 - 12000 พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
สามารถเดินสายไฟแสงสว่าง ,ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ,ซ่อมบำรุงงานเทคนิค,การล้างแผงโซลาร์เซล,งานสำนักงาน,และงานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132784

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
- จัดทำบัญชีทั่วไปได้
- จัดทำบัญชีภาษีอากรได้
- ทำใบสำคัญรับ - จ่ายได้
- จัดทำเอกสาร ภงด.3,53 ได้
- จัดทำใบสำคัญหัก ณ ที่จ่ายได้
- ใช้โปรแกรม Express ได้
- ใช้ Word,Excel คล่อง
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 08/03/2563

หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร
พิจิตร ฝึกงานพิจิตร งานชั่วคราวพิจิตร งานนอกเวลาพิจิตร งานประจำพิจิตร งานราชการพิจิตร งานต่างประเทศพิจิตร งานอื่นๆพิจิตร
หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร
พิจิตร ฝึกงานพิจิตร งานชั่วคราวพิจิตร งานนอกเวลาพิจิตร งานประจำพิจิตร งานราชการพิจิตร งานต่างประเทศพิจิตร งานอื่นๆพิจิตร