พิจิตร หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิจิตร หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิจิตร หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิจิตร หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิจิตร Ø
หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 167901 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 105136

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล สาขา ปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล สาขา ปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ พิจิตร สามง่าม เนินปอ
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทฯ
-ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ระบบอำนวยความสะดวกและคุณภาพภายในบริษัทฯ เป็นไปตามระบบ
-ตรวจเช็คระบบอำนวยความสะดวกตามแบบระบบของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
-วางแผน ควบคุม และดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
-ทำงานตามใบร้องขอ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้
-รายงานข้อมูล และปัญหาการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา
-จัดทำเอกสารขั้นตอนในการทำงานของเครื่องจักร
-จัดทำเอกสารในการวางแผนการซ่อมบำรุง บันทึกการซ่อมบำรุง
-งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบห
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 105134

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถผู้บริหาร สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถผู้บริหาร สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ++

งานประจำ : 20,000 ++ พิจิตร สามง่าม เนินปอ
รับส่งผู้บริหาร ระดับสูง ไปตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 105149

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร สามง่าม เนินปอ
ขับรถตักทำงานทั่วไปได้
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 105138

ตำแหน่งงานว่างวิศวไฟฟ้า สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างวิศวไฟฟ้า สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิจิตร สามง่าม เนินปอ
-ประสานงานและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร
-ตรวจสอบ ควบคุม การติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการผลิตให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
-ควบคุมดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต และขยายไปสู่โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติของอุปกรณ์และเครื่องจักร
-บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร
-จัดทำประวัติการซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102849

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 25,000ขึ้นไป

งานประจำ : 25,000ขึ้นไป พิจิตร สามง่าม เนินปอ
1. เขียนและพัฒนาแอปพลิเคชั่นในระบบอัตโนมัติ เช่น PLC ,HMI ,C++ ,โปรโตคอลFieldbus ,การควบคุมการเคลื่อนไหวและหุ่นยนต์
2.ควบคุมเครื่องจักรและกลไกกานทำงานของระบบหุ่นยนต์
3.สร้างเครื่องจักรและหุ่นยนต์ ระบบส่งกำลังและการดูแลรักษา รวมถึงระบบสายพานอัตโนมัติ
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 03/10/2562

เลขที่ประกาศ : 101093

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Export & Import

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Export & Import

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
- ติดต่อ ประสานงานลูกค้าในและต่างประเทศ
- นำเสนอสินค้าของบริษัท ต่อลูกค้าตามที่บริษัทมุ่งหวัง
- จัดทำเอกสารการซื้อ ขาย การส่งสินค้า และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับกาบริหารการขายและการตลาด
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 15/09/2562
เลขที่ประกาศ : 101098

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ
-ติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินต้าตามที่บริษัทมุ่งหวัง
- หาลูกค้าใหม่ ดูแลประสานงานหลังการขาย
- ติดต่อประสานงานราชการ
- จัดทำเอกสารการซื้อ ขาย การส่งสินค้า และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับกาบริหารการขายและการตลาด
หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร : 15/09/2562

หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร
พิจิตร ฝึกงานพิจิตร งานชั่วคราวพิจิตร งานนอกเวลาพิจิตร งานประจำพิจิตร งานราชการพิจิตร งานต่างประเทศพิจิตร งานอื่นๆพิจิตร
หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร
พิจิตร ฝึกงานพิจิตร งานชั่วคราวพิจิตร งานนอกเวลาพิจิตร งานประจำพิจิตร งานราชการพิจิตร งานต่างประเทศพิจิตร งานอื่นๆพิจิตร